Zpracujeme Vaši mzdovou agendu

Ať zaměstnáváte jednoho či 100 zaměstnanců, bez paušálu nabízíme kompletní zpracování mezd, které obnáší výpočet mezd, vyhotovení přehledů na správu sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovny.

V dnešní době elektronické komunikace zastupujeme klienty přímo a veškerá podání spojená s přehledy zajistíme.

Samozřejmostí jsou daňová přiznání zálohové daně a srážkové daně, dále výkazy “invalidní daně”, lístky důchodového pojištění, potvrzení o průměrném výdělku, potvrzení o příjmu jako podklad pro státní sociální dávky a další.

Náš telefonický kontakt využívají i zaměstnanci klientů pro přímou komunikaci.